Vergi Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

Vergi Hukuku

Vergi ve gümrük uyuşmazlıkları, vergi cezası, vergi suçları, usulsüzlük cezası, hapis cezaları, vergi incelemesi yasal defter ve belgelerin ibraz edilememesi, idari para cezası, takdir komisyonu kararı, emlak vergisi, gümrük cezası, hatalı yapılan tebligatlar, vergi zıyaı gibi konular.