Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma

İmar barışı, Tapu iptali ve Tescil, Tasarrufun iptali, Muris Muvazaası, Mirastan mal kaçırma, Kız çocuklarına mal verilmemesi, Baba ya da annenin çocuklardan birine çok daha fazla mal vermesi, Muvazaa, Taşınmaz davaları, Tapu İşlemleri, Kiralama sözleşmeleri, Alım-satım Sözleşmesi, Satış Vaadi, Ayni/Şahsi hak tesisi sözleşmeleri, Yabancıların mülk edinmesi, Gayrimenkul finansmanı, Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, Due Dilligence, İstihkak davaları, Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma, Kısmi Kamulaştırma, Trampa Yolu ile Kamulaştırma, İmar uygulaması, İntifa, Sükna, Şufa, tapu sicilinin düzeltilmesi, Vekaletin Kötüye Kullanılması, El atmanın önlenmesi, Müdahalenin Meni, Ecrimisil, Kat Mülkiyeti, Tapu üzerindeki kişinin hukuki ehliyetinin olmaması, Tahliye davaları, Kira bedelini belirleme davaları, İhtiyaç sebebiyle tahliye, Fuzuli işgal sebebiyle tahliye, kira ödememe nedeniyle tahliye, Ortaklığın giderilmesi gibi konular