Miras Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

Miras Hukuku

Tapu iptali ve Tescil, Muris Muvazaası, Mirastan mal kaçırma, Kız çocuklarına mal verilmemesi, tenkis, saklı pay davası, Baba ya da annenin çocuklardan birine çok daha fazla mal vermesi, Miras hakkının ihlal edilmesi, yasal mirasçılar, veraset ilamı, mirasçılık belgesi, miras sözleşmesinin iptali, vasiyetname, vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirasın reddi, terekenin mirasın borca batık olması, miras bırakanın borcunun çok olması, kira parasının mirasçılara ödenmesi gibi konular.