İcra ve İflas Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

İcra ve İflas Hukuku

Borçlu ve Alacaklı vekilliği, Alacak tahsili, İhtiyati Haciz,  İcra Müdürlükleri nezdinde icra takibi açılması, bono/poliçe/çek bağlı alacaklarının tahsili için icra takibi, Menkul Rehninin paraya çevrilmesi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi, İflas Talep edilmesi, genel haciz yoluyla takip, rehin /ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi gibi konular.