İmar, Kentsel Dönüşüm
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

İmar, Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümde iptal davaları, Riskli yapı, Risk Tespit Raporuna İtiraz, Risk Tespit Raporuna Karşı İptal Davaları, İmar Planının İptali, İmar planına itiraz, Parselasyon İşlemlerine itiraz, Tehlike arz eden yapıların yıktırılmasına ilişkin işlemlere karşı itiraz ve dava, Arazi ve Arsa Düzenlemesine itiraz, İmar Para cezalarına Karşı dava, İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve dava, Ayırma Davası, Birleştirme Davası İhdas İşlemleri davası, Terk davası, Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle ilgili İşlemlere itiraz ve dava, Tehlike arz eden yapıların yıktırılmasına ilişkin işlemlere karşı itiraz ve dava gibi konular.