Şirketler Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

Şirketler Hukuku

Ticari sözleşmelerin tanzimi, şirket kuruluşları, gerekli idari izinlerin alınması,  pay devirleri, şirket birleşmeleri, perdenin kaldırılması, genel kurulların düzenlenmesi, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, şirket devralmaları, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, haksız rekabet davaları,  borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi gibi konular.