İnşaat Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

İnşaat Hukuku

Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İmara Aykırılık, Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi, Hasar, İnşaat Sözleşmesinden Dönme, Fiyat Farkı Kararnamesi,  İnşaat Sözleşmesini  Gerekçesiz Olarak Bozma Hakkı, İnşaat Sözleşmesini Bozma, Alacağın Temliki, İnşaat Sözleşmesinin Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı, Yüklenicinin İflası veya Ölümü, Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu, İmar Planı Değişikliği,  İnşaat/Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması, Yardımcı Kişilerin Eylemleri, Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu, Ceza Koşulu, gibi konular.