Rekabet Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

Rekabet Hukuku

Rekabet Kanununun İhlalinden kaynaklanan tazminat davaları, menfi tespit/muafiyet başvuruları,  Haksız Fiil sorumluluğu, Rekabet Kurulu Kararlarına karşı itiraz, Şirket birleşmeleri, Birleşme ve satın alma işlemleri, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, idari para cezalarının iptali, rekabet ihlalinin tespiti, rekabet kurulu soruşturmalarında temsil, muafiyet başvuruları.