NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:


İcra ve İflas Kanununun “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası alt başlıklı 344. Maddesinde ;
“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, alacaklının şikayeti ile nafakaya ilişkin kararlara uymayan kişilere 3 aya kadar hapis cezası verilebileceği açıktır.

Alacaklının şikayetinin ardından hapis cezası alan kişi, nafaka borcunu ödemesi halinde tahliye edilecektir.

 

                                                                    YARGITAY KARAR ÖZETLERİ
"...Somut olayda, borçlu hakkında Kastamonu 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/2015 Esas sayılı dosyası ile yapılan takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olduğundan bu nitelikte nafaka alacağını ödememek nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmayacağından itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir..."(16.HD, 04.10.2010 T, 2010/4819-5766)

"....Nafaka kararına uymama eylemi ile ilgili şikayetlerde fiil tarihinin, şikayet tarihinden geriye doğru 1 aylık nafaka alacağının muaccel olduğu tarih olması nedeniyle somut olayda eylem tarihi 1.6.2005 tarihinden sonradır..." (CGK, 20.02.2007 T, 2007/16-36-38)

 

Av. Nida Işıl DUMAN KATAYIFÇI

 

Tüm Hakları Saklıdır / AllRightsReserved

© Telif  Hakkı / Copyright

Bu sitede yayınlanan yazıların tamamı veya bir kısmından yazarın yazılı izni olmaksızın alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz. İzin alınarak yapılan yayınlarda ve alıntılarda metin üzerinde değişiklik yapılamaz. Site yazarı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar. Bu sitede yayınlanan resim, fotoğraf veya grafiklerin telif hakkı sahibiyseniz ve siteden çıkarılmasını istiyorsanız, iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

If you are the owner of copyright of any of photos used and wish it to be removed, please inform the author. We use hot link protection not to share images.

 

                                                      Tekzip – Çekince – Yasal Uyarı  / Disclaimer – Legal Notice

Bu sitede yayınlanan yazılarda yanlışlık olduğunu veya gerçek dışı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız, lütfen yazarı bilgilendiriniz. Bu sitedeki yazılar, yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içerir, yazılarda geçen bilgiler, avukat – müvekkil ilişkisindeki sorumluluklardan muaftır. Bu sitenin ziyaret edilmesi, sitede yer alan bilgilere erişimin sağlanması, site aracılığı ile tarafımıza bilgi veya belge gönderilmesi avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. İnternet kaynakları her şarta uygun bilgi içermeyebilir. Bu nedenle ziyaretçiler sitede bulunan bilgiler sebebiyle zarara uğradıklarını iddia edemezler. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarardan ziyaretçiler sorumludur. Hukuki konularda detaylı bilgi almak için avukatınıza başvurunuz. Siteye bağlantı oluşturmak, site sahibinin yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır. Bu siteye zaman zaman başarısız saldırılar gerçekleştirilmektedir. Sunucu çeşitli yazılım modüllerinin koruması altında olduğundan,  saldırılarının hiçbirisi işleyişi etkilememektedir. Bununla birlikte apaçık görünen ip adreslerini adli ve idari mercilerle bildirmekten çekinmeyeceğimi üzülerek bildiririm.

Ziyaretçiler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Please in form the author of this site of anyerrors of fact in this site.