İdare Hukuku
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

İdare Hukuku

İptal davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, Belediye Cezalarına Karşı açılan İptal Davaları, Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar için Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali, Kıyı Kenar Çizgisi, Kamu İhaleleri, İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali gibi konular